Sarmiento Méndez, Xosé Antón

As funcións "non tradicionais" do Parlamento de Galicia

En: En: Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 8, nº 1, (1999), p. 225-238Parlamento autonómico
Galicia
Competencias del Parlamento

Dispoñible tamén en : http://dspace.usc.es/handle/10347/7688

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha