Sarmiento Méndez, Xosé Antón

A disciplina parlamentaria no dereito galego

En: En: Dereito: Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, nº 1, (2000), p. 213-222Disciplina parlamentaria
Parlamento autonómico
Galicia
Sanción administrativa

Dispoñible en : http://dspace.usc.es/handle/10347/7713

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha