Sarmiento Méndez, Xosé Antón

As fontes do dereito parlamentario galego

En: En: Dereito, nº 2 (2000), p. 245-257Derecho parlamentario
Fuentes del Derecho
Galicia

Dispoñible en : http://dspace.usc.es/handle/10347/7725

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha