Guieiro : voceiro da Federación das Mocedades Galeguistas (F.M.G.) (1934-1936) - Ed. Facs - [A Coruña] : : Consello da Xuventude de Galicia , D.L. 1996 - 1 v. ; 43 cm


Historia
Prensa
Nacionalismo
Galicia

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha