Lei de protección das pedras ornamentais / Parlamento de Galicia - Santiago de Compostela : : Parlamento de Galicia , 1988 - 163 p - Parlamento de Galicia ; 30 .

84-7836-001-8

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha