Piñeiro Otero, Teresa

Presencia, uso e influencia de los diputados del Parlamento de Galicia en Twitter / Teresa Piñeiro Otero, Xabier Martínez Rolán

En: Revista de Comunicación de la SEECI, nº 32, (Noviembre 2013), Año XVII, pp. 106-126.Nueva tecnología
Comunidad virtual
Participación política
Política de comunicación
Parlamentario

Dispoñible en: : http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/24

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha