Vázquez Somoza, Xosé Luís

A lingua no Parlamento de Galicia [Recurso electrónico] / Xosé Luís Vázquez Somoza; director, Manuel González González - Santiago de Compostela : : Universidade de Santiago de Compostela , 2015 - 460 p. : col. gráf

Tese-Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Filoloxía. Departamento de Filoloxía Galega


Lengua gallega
Parlamento autonómico
Lingüística
Galicia

Dispoñible en: : http://dspace.usc.es/handle/10347/13587

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha