García-Escudero Márquez, Piedad

La adopción de acuerdos por las Cámaras [Recurso electrónico] / Piedad García-Escudero Márquez

O artigo estuda a regulación constitucional e a práctica sobre a adopción de acordos polas Cámaras que compoñen as Cortes Xerais, os diferentes tipos de quorum e de votación, así como a problemática que expón a indelegabilidade do voto establecida polo art. 79.3 CE e as solucións dadas na normativa e realidade parlamentaria ás necesidades de substitución temporal de parlamentarios.

En: Foro, Nueva época, .-- , vol. 21 nº 2 (2018), p. 301-334Parlamento
Derecho parlamentario
Voto por delegación

Texto completo : https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/view/64028/4564456549671

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha