García-Escudero Márquez, Piedad

Balance de la moción de censura constructiva en un parlamento fragmentado [Recurso electrónico] / Piedad García-Escudero Márquez

A aprobación dunha moción de censura en España por primeira vez desde a aprobación da Constitución supuxo o cambio de signo político do Goberno a metade da XII lexislatura, caracterizada pola fragmentación do Congreso dos Deputados que substituíu ao case bipartidismo anterior. O artigo examina as consecuencias que a moción tivo no funcionamento e funcións do Parlamento e na inestabilidade dun Goberno que se mantivo no poder apenas nove meses, facendo balance do período que se estende da moción de censura á disolución, comparándoo co período anterior así mesmo dificultoso e con outras lexislaturas, para en último termo mostrar como o fin do bipartidismo influíu nas relacións Goberno-Parlamento no noso réxime parlamentario.

En: Teoría y Realidad Constitucional .-- , nº 44 (2019), p. 101-136Moción de censura
Parlamento
Congreso de los Diputados
Gobierno

Texto completo : http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/25998

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha