saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Paisaxe 7.10

Autor Xulio García Rivas
Data/Fecha 2012
Medidas 300x160 cm
Técnica|Material Acrílico, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Xulio García Rivas (Borraxeiros, Agolada, Pontevedra, n. 1947) fixo deseño na Escola de Artes Aplicadas da Coruña nos anos setenta, e en Barcelona cursará Belas Artes na Facultade de San Jorge, estudos que remata en 1982, para exercer de docente de Debuxo no Instituto de Tui. Expón en Vigo dende 1977. Gusta da poesía do vigués José María Álvarez Cáccamo, quen lle presentou en Ourense unha recente exposición. A obra do Parlamento, datada en 2012, é Paisaxe 7.1O, un acrílico sobre lenzo de grandes dimensións, intimista máis que conceptual, de gama cromática en grises, que é un xeito consonte co seu espírito de figuracións espirituais, con nebulosidades que xeran imprecisión na percepción, nunha estética do silencio, con acenos orientais.

Xulio García Rivas ( Borraxeiros, Agolada, Pontevedra, n. 1947) hizo diseño en la Escuela de Artes Aplicadas de A Coruña en los años setenta, y en Barcelona cursará Bellas Artes en la Facultad de San Jorge, estudios que finaliza en 1982, para ejercer de docente de Dibujo en el Instituto de Tui. Expone en Vigo desde 1977. Le gusta la poesía del vigués José María Álvarez Cáccamo, quien presentó en Ourense una reciente exposición. La obra del Parlamento, datada en 2012, es Paisaje 7.10, un acrílico sobre lienzo de grandes dimensiones, intimista más que conceptual, de gama cromática en grises, que es una manera conforme con su espíritu de figuraciones espirituales, con nubosidades que generan imprecisión en la percepción, en una estética del silencio, con señas orientales.

saltar al pe de página