Magariños, Alfonso

A obra educativa e cultural dos emigrados : prensa da emigración e Sociedades de Instrucción en Galicia: 1900-1936 / Alfonso Magariños - Sada (A Coruña) : : Ediciós Do Castro , 2000 - 122 p. ; 25 cm - Ensaio/historia .

84-7492-984-9


Emigración
Prensa
Acceso a la educación
Galicia

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha