A situación laboral dos e das xornalistas galegos e o impacto da crise no sector [Recurso electrónico] / director académico, Miguel Túñez López - [Santiago de Compostela] : : Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia , 2011 - 347 p. : gráf.

978-84-694-9969-6


Prensa
Profesión de la comunicación
Estadística del empleo
Recesión económica
Galicia

Dispoñible en: : http://www.xornalistas.com/mediateca/publicacions/informecrise.pdf

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha