Pérez Castreje, Manuel Joaquín

O nacemento dunha institución . O deseño, creación e evolución do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar dende a análise de políticas públicas [Recurso electrónico] / Manuel Joaquín Pérez Castreje ; [Guillermo Márquez Cruz (dir.)] - Santiago de Compostela : : Universidade de Santiago de Compostela , 2018 - 905 p.

Tese doutoral.
Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS).

A investigación analiza a variación nas regras institucionais da política social galega que supuxo a creación na VII lexislatura autonómica do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, facendo especial énfase na interacción entre os actores e na mobilización de recursos que estes levaron a cabo.


Política social
Política pública
Institución pública
Galicia
Tesis

Texto completo : https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/17283

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha