saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Sen título

Autor José Vázquez Castro
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 28x21 cm
Técnica|Material Acuarela, papel
Tipo Acuarela
* Colección Parlamento de Galicia

De José Vázquez Castro (Ferrol, A Coruña, n. 1951) son catro acuarelas firmadas, de pequeno formato e sen datar, campos de cores de gamas cálidas, máis que de nubes, formas libres aínda que nunha delas semelle inspiración directa dunha vista cara o mar. O artista é de familia relacionada coa Mariña, sendo seu pai o pintor Xosé Vázquez Doce, co que se inicia no debuxo e na pintura. Trasladarase a Madrid en 1979 e formarase como escenógrafo con Santiago Doria e o dramaturgo Jaime Salón, facendo tamén unha exposición de acuarelas. Terá ocasión de exercer en 1984 en Santiago coa escenografía de Eclipse Total, de Christopher Hampton; facendo tamén a escenografía d'A Pousada de Petra Cotón, en 2001. No ano seguinte cofunda a Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ARGA, da que foi presidente.

De José Vázquez Castro (Ferrol, A Coruña, n. 1951) son cuatro acuarelas firmadas, de pequeño formato y sin datar, campos de colores de gamas cálidas, más que de nubes, formas libres aunque en una de ellas parezca inspiración directa de una vista cara el mar. El artista es de familia relacionada con la Mariña, siendo su padre el pintor Xosé Vázquez Doce, con el que se inicia en el dibujo y en la pintura. Se trasladará a Madrid en 1979 y se formará como escenógrafo con Santiago Doria y el dramaturgo Jaime Salón, haciendo también una exposición de acuarelas. Tendrá ocasión de ejercer en 1984 en Santiago con la escenografía de Eclipse Total, de Christopher Hampton; haciendo también la escenografía d'A Posada de Petra Cotón, en 2001. En el año siguiente cofunda la Asociación de Artistas Plásticos Gallegos, ARGA, de la que fue presidente.

saltar al pe de página