saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Flores

Autor Carmen Rodríguez de Legísima
Data/Fecha 1943
Medidas 100x80 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Carmen Rodríguez de Legísima foi unha rara avis no mundo da arte, á que chegou como filla dunha familia pacega de terratenentes rurais en Lousado-Piñor (Ourense), onde naceu en 1896. Estudou maxisterio, carreira que non exerceu, e dedicouse á pintura como afección, ao igual que a súa irmá Matilde, que sempre estará a carón dela, nun segundo plano.

As influencias de Cézanne e Van Gogh na pincelada e nas cores vense en certo modo en Flores, obra da colección do Parlamento, datada en 1943, un óleo sobre lenzo. A natureza morta, asinada na parte inferior esquerda como «C. de Legisima», é unha obra de acaída factura, composición fresca que semella estar sen definir na parte superior, mais o bouquet desas miúdas baias laranxas da Piracantha coccinea, coñecido arbusto de xardín con follas de cor verde intensa, pequenas e algo elípticas, dispostas nun alto xerro de cristal, está colocado nun indeterminado lugar exterior. A luz misteriosa que emana do fuste do cristal, nun espazo de densas sombras, e o reflexo dentro dos talos na auga, son un fragmento que pondera a calidade acadada pola discreta artista.

Moi lonxe daquela intimista obra hai outra coñecida como Pastora,óleo sobre lenzo de 1944, firmada na parte inferior dereita «C. de Legisima», que, malia o título, é unha Santa Inés, título que propoñemos dende a análise iconográfica. A figura da moza loira leva o inconfundible nimbo dourado da santidade rodeando a súa cabeza, que se xira para ollar cara á súa esquerda. Cando comezaba a achegarse á adolescencia a santa morre martirizada, polo que leva a palma na destra, elemento falante alusivo de defensa da súa virxindade, polo que a artista lle coloca unha branca flor de lirio na outra man. Hai no cadro un fermoso año que camiña cara a nós e nos fita, animal co que se relaciona a carda tradicional cun vélaro que leva apoiado no ombreiro esquerdo, na dirección da mencionada ovella. Unha obra relixiosa de seguro con perfil no seu contorno e círculo de amizades, consonte coa época na que viviu, a súa educación cristiá e circunstancias, con varios dos seus irmáns curas e monxas, como tantas familias en Galicia dende finais dos anos trinta.

Carmen Rodríguez de Legísima fue una rara avis en el mundo del arte al que llegó como hija de una familia de terratenientes rurales en Lousado-Piñor (Ourense), donde nació en 1896. estudió magisterio, carrera que no ejerció, al igual que su hermana Matilde que siempre la acompañará en un segundo plano.

Las influencias de Cézanne y Van Gogh en sus pinceladas y colores se pueden ver en cierto modo en Flores, obra de la colección del Parlamento, datada en 1943, un óleo sobre lienzo. La naturaleza muerta, firmada en la parte inferiot izquierda como «C. de Legisima», es una obra de acaída factura, composición fresca que parece estar sin definir en la parte superior, pero el bouquet de esas pequeás bayas de laranja de la Piracantha coccinea, conocido arbusto de jardín con hojas de color verde intenso, pequeñas y algo elípticas, dispuestas en un jarrón de cristal bien alto, está colocado en un lugar exterior indeterminado. La luz misteriosa que emana del cristal, en un espacio de densas sombras, es el reflejo de los tallos dentro del agua, son un fragmento que pondera la calidad alcanzada por esta discreta artista.

Muy lejos de aquella obra intimista hay otra conocida como Pastora, óleo sobre lienzo de 1944, firmada en la parte inferior derecha «C. de Legisima», que, a pesar del título es una Santa Inés, título que proponeos desde el análisis iconográfico. La figura de la joven lleva el inconfundible nimbo dorado de la santidad rodeando su cabeza, que se gira para mirar hacia la izquierda. Cuando se acercaba a la adolescencia, la santa muere martirizada, por lo que lleva la palma en la mano derecha, elemento alusivo de defenda de su virginidad, y la artista coloca una lirio blanco en la otra mano. En el cuadro vemos un hermoso carnero que camina hacia nosotros mirándonos fijamente, animal con el que se relaciona el cardador lleno de lana que lleva apoyado en el hombro izquierdo, en la dirección de la mencionada oveja. Una obra seguramente religiosa relacionada con su entorno y círculo de amistades, de acuerdo a la époco que vivió, a su educación cristiana y a sus circuntancias, con varios hermanos y hermanas convertidos a monjas y curas, como tantas familias gallegas de los años treinta.

saltar al pe de página