saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Retrato de D. Tomás Pérez Vidal

Autor Rogelio Puente Díaz De La Rocha
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 66x81 cm
Técnica|Material Óleo, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Rogelio Puente Díaz de la Rocha pinta a Tomás Pérez Vidal (Casaio, Carballeda de Valdeorras, Ourense, n. 1954), que foi presidente do Parlamento entre maio de 1986 e xaneiro de 1990. Neste óleo sobre lenzo feito entre 1990 e 1996, que asina 'Rogelio Puente', represéntao na cadeira nunha distendida pose e fitándonos, sendo aquela de madeira e coiro vermello, e o protagonista coas mans en descanso sobre unha perna e pendurando do brazo da cadeira, coa luz en diagonal, iluminando o rostro, creando reflexos no fondo vermello. Dende a maxia do debuxo, o artista fai perenne un instante fugaz, o da pose de costado, unha escena cotiá e elegante, que o revela como un magnifico retratista. O artista nacera na Habana, en 1936, dunha acomodada familia de indianos españois. Regresou a España cando tiña catorce anos e instalouse na Coruña. Estuda Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, que completa en Inglaterra. A súa relación coa arte comeza co Museo del Prado, cando viaxa a Madrid, seguindo logo a Italia e Francia, e malia comezar con Arquitectura acabará cursando a carreira de Artes Decorativas. Outórganlle en 1976 premio na Bienal de Pontevedra, ano no que comeza a expoñer en diversas salas de Galicia, e tamén en Brasil, México, República Dominicana, Arxentina e Francia. Falece en 1996 na Coruña. A exactitude con que pinta os ambientes, con precisas perspectivas, derivada da súa práctica en arquitectura e dos seus coñecementos no campo da decoración, fan deste artista hiperrealista un gran evocador do tempo pasado.

Rogelio Puente Díaz de la Rocha pinta a Tomás Pérez Vidal (Casaio, Carballeda de Valdeorras, Ourense, n. 1954), que fue presidente del p arlamento entre mayo de 1986 y enero de 1990. En este óleo sobre lienzo hecho entre 1990 y 1996, que firma 'Rogelio Puente', lo presenta en una silla en una distendida pose y mirándonos fijamente, siendo aquella de madera y cuero rojo, y el protagonista con las manos en descanso sobre una pierna y colgando del brazo de la silla, con la luz en diagonal, iluminando el rostro, creando reflejos en el fondo rojo. Desde la magia del dibujo, el artista hace perenne un instante fugaz, lo de la pose de costado, una escena cotidiana y elegante, que lo revela como un magnifico retratista. El artista había nacido en La Habana, en 1936, de una acomodada familia de indianos españoles. Regresó a España cuando tenía catorce años y se instaló en A Coruña. Estudia Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, que completa en Inglaterra. Su relación con el arte comienza con el Museo del Prado, cuando viaja a Madrid, siguiendo luego a Italia y Francia, y a pesar de comenzar con Arquitectura acabará cursando la carrera de Artes Decorativas. Le otorgan en 1976 el premio en la Bienal de Pontevedra, año en el que comienza a exponer en diversas salas de Galicia, y también en Brasil, México, República Dominicana, Argentina y Francia. Fallece en 1996 en A Coruña. La exactitud con que pinta los ambientes, con precisas perspectivas, derivada de su práctica en arquitectura y de sus conocimientos en el campo de la decoración, hacen de este artista hiperrealista un gran evocador del tiempo pasado.

saltar al pe de página