saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Persoa con paraugas

Autor Alejandro González Cruz "Alexandro"
Data/Fecha 2017
Medidas 44x32 cm
Técnica|Material Mixta
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Moi relacionado con Quessada estivo Alexandro (Alejandro González Cruz, Ourense, n. 1945), quen viviu na xuventude en Berlín e París. Fixo as súas primeiras exposicións a comezos dos anos setenta en Compostela, Ourense e na sala Toisón de Madrid, e tamén en 1981 en Barcelona, cidade na que viviu un tempo, para asentarse en Ourense. Aquí pinta os murais do cárcere do Pereiro de Aguiar, con Quessada e Vidal Souto, e leva as súas obras a Valladolid en 1989, e Nova York en 1992, mais dende entón foi Galicia o seu raio de acción. Deuse a coñecer con grandes rostros, durante anos, en grandes formatos con óleo, ao que lles engade elementos extrapictóricos en po para darlle relevo e volume, un neoexpresionismo, ou neofiguración, estilos da plástica dende os que traballa, sendo a súa obra sobre papel, máis que bosquexos, con valor en si mesma. Así, nalgunhas das súas obras do Parlamento de 2013, Serie: retratos anónimos, e outra sen título, de 2006.

Na última década está a vivir en Muxía, A Coruña, que ten influído no cambio de paleta, con azuis máis intensos, e amarelos, ademais de contribuír a ampliar a temática: medusas, mexillóns, mariñeiros ou sardiñas. De todo isto hai exemplos nas obras da colección do Parlamento. Os peixes e Na Praia son dúas obras de 2003, en técnica mixta sobre tea, que responden ao que sinalamos. Nesta hai un heteroxéneo, nunha escena de fantasía onírica máis que real, unha das claves da súa arte. As súas figuras solitarias, caso de O home con paraugas de 2015, ou Persoa con paraugas, de 2017, son un concepto que vén traballando dende 2004, no que a silueta en negro dunha figura humana, acompañada ou non dun can, loita coa chuvia e o vento que move o paraugas e a area ao seu redor. A súa relación con Yoshiro Tachibana, artista xaponés asentado en Muxía, e o ourensán Xosé Manuel Vidal Souto, cos que ten exposto, revela unha influencia na súa pintura. Outra das súas temáticas dos últimos anos ten como fondo a Crucifixión. Son de agora as escenas nas que as figuras en interacción semellan flotar en campos, azuis, marelos ou verdes, compartindo discurso con polbos e cans, e ás veces grandes masas de cores, nas que latexan, suxestivas formas do expresionismo abstracto.

Muy relacionado con Quessada estuvo Alexandro (Alejandro González Cruz, Ourense, n. 1945), quien vivó su juventud en Berlín y París. Hizo sus primeras exposiciones a principios de los setenta en Compostela, Ourense y en la Sala Toisón de Madrid, y también en 1981 en Barcelona, ciudad en la que vivió un tiempo, para asentarse finalmente en Ourense. Aquí pinta los murales de la cárcel de Pereiro de Aguiar, con Quessada y Vidal Souto, y lleva sus obras a Valladolid en 1989 y Nueva York en 1992, pero desde entonces Galicia fue su radio de acción. Se dio a conocer con grandes rostros, durante años, en grandes formatos con óleo a los que les añade elementos extra pictóricos en polvo para darles relieve y volumen, un neoexpresionismo o neofiguración, estilos de plástica desde los que trabaja, siendo su obra sobre papel, más que bocetos, con valor propio. Así, en algunas de sus obras del Parlamento de 2013, Serie: retratos anónimos, y otra sin título de 2006.

Durante la última década ha vivido en Muxía, A Coruña, lo que le ha influido en su cambio de paleta, con azules más intensos y amarillos, además de contribuir a ampliar la temática: medusas, mejillones, marineros o sardinas. De todo esto hay ejemplos en las obras de la colección del Parlamento. Os peixes y Na praia son dos obras de 2003, en técnica mixta sobra tela, que responden a lo que señalamos. En esta hay un heterogéneo, en una escena de fantasía onírica más que real, una de las claves de su arte. Sus figuras solitarias, caso de O home con paraugas de 2015 o Persoa con paraugas, de 2017, son un concepto que lleva trabajando desde 2004, en el que la silueta en negro de una figura humana acompañada o no de un perro, lucha contra la lluvia y el viento que mueve el paraguas y la arenas a su alrededor. Su relación con Yoshiro Tachibana, artista japonés asentado en Muxía, y el ourensano Xosé Manuel Vidal Souto, con los que ha hecho exposiciones, revela una influencia en su pintura. Otra de las temáticas de los últimos años tiene como fondo la Crucifixión. Son de ahora las escenas en las que las figuras en interacción parecen flotar en campos azules, amarillos o verdes, compartiendo discurso con pulpos y perros y, a veces, grandes masas de colores en las que laten sugerentes formas del expresionismo abstracto.

saltar al pe de página