saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Galicia pequeniña / sola cousa de todos

O artista lalinense de Maceira (Pontevedra) Antón Lamazares (Antonio Manuel Lamazares Silva (n. 1954) traballa dende as táboas e madeiras industriais ou palés, como soportes, e utiliza co cartón como lenzo, que verniza, en cuxa superficie engade elementos nos que desenvolve unha posta en escena moi do informalismo e a abstracción.

Co «Alfabeto Delfín» da súa invención fusiona poesía e pintura, e crea o logotipo do VIIIº centenario da peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago en 2013. Con el escribe en pintura Galicia pequeniña / sola cousa de todos, de 2016, obra recente da colección do Parlamento, que procede da exposición Flor Novoneyra, dedicada ao poeta lucense na Cidade da Cultura de Compostela. Galicia, e a súa natureza, dende a intensidade poética de Uxío Novoneyra, cantor do Courel, coas súas capas de verniz brillo, como as da chuvia nas follas e na herba. O Minimal, sensual-espiritual esencial.


El artista lalinense de Maceira (Pontevedra) Antón Lamazares (Antonio Manuel Lamazares Silva (n. 1954) trabaja desde las tablas y maderas industriales o palés, como soportes, y utiliza el cartón como lienzo, que barniza, en cuya superficie añade elementos en los que desarrolla una puesta en escena muy del informalismo y la abstracción.

Con el «Alfabeto Delfín» de su invención fusiona poesía y pintura, y crea el logotipo del VIIIº centenario de la peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago en 2013. Con él escribe en pintura Galicia pequeniña / sola cousa de todos, de 2016, obra reciente de la colección del Parlamento, que procede de la exposición Flor Novoneyra, dedicada al poeta lucense en la Cidade da Cultura de Compostela. Galicia, y su naturaleza, desde la instensidad poética de Uxío Novoneyra, cantor de O Courel, con sus capas de barniz brillo, como las de la lluvia en las hojas y en la hierba. El Minimal, sensual-espiritual esencial.

Autor Antonio Manuel Lamazares Silva "Antón Lamazares"
Data/Fecha 2016
Medidas 75x119 cm
Técnica|Material Técnica mixta, cartón
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O artista lalinense de Maceira (Pontevedra)Antón Lamazares (Antonio Manuel Lamazares Silva (n. 1954) traballa dende as táboas e madeiras industriais ou palés, como soportes, e utiliza co cartón como lenzo, que verniza, en cuxa superficie engade elementos nos que desenvolve unha posta en escena moi do informalismo e a abstracción. Mais en esencia todo remite á influencia franciscana, pois estudou no convento de Herbón (A Coruña) na década dos sesenta. Nesta altura sentíase escritor-poeta, mais unha viaxe a Francia, Países Baixos e Inglaterra farao virar cara á pintura, en Madrid dende 1978, con Alfonso Fraile. A influencia de Laxeiro dun lado e a dos poetas Carlos Oroza e Uxío Novoneyra, do outro, dende a fonda amizade, sempre o acompañan. Coa bolsa Fulbright en 1987 viaxa a Nova York, e a comezos dos noventa cunha bolsa da Cité des Arts vai para París, para instalarse dende 2004 en Berlín, onde estará até o 2016. Ten feito grandes exposicións en Budapest, en Nova York no Queen Sofia Spanish; en Xapón, no Museo Marugame Hirai, ademais do Museo de Arte Contemporánea e o Nacional Reina Sofía, ambos en Madrid.

Na que fai en Ourense en 2010 exhibiu as súas amplas series E fai frío no lume e Domus Omnia, comisariada polo poeta Luís González Tosar. Dela é Domus Omnia Maceira XXIII, obra datada en 2008, na que aboia unha casa da súa terra xerminal, cun campo de labor, en suspensión sobre unha intensa cor verde, que semella a da herba.Algo anterior é outra da colección do Parlamento, Bés de Santa Baia, de 1996, pintura apaisada e de grandes dimensións, vernizada sobre cartón e madeira. A obra xurdiu naquel lugar da parroquia de Matalobos (A Estrada) no tempo de verán, de onde proceden esas intensas cores verdes e beixe, e un suxestivo ar dos campos de cultivo a vista aérea. Co «Alfabeto Delfín» da súa invención fusiona poesía e pintura, e crea o logotipo do VIIIº centenario da peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago en 2013. Con el escribe en pintura Galicia pequeniña / sola cousa de todos, de 2016, obra recente da colección do Parlamento, que procede da exposición Flor Novoneyra, dedicada ao poeta lucense na Cidade da Cultura de Compostela. Galicia, e a súa natureza, dende a intensidade poética de Uxío Novoneyra, cantor do Courel, coas súas capas de verniz brillo, como as da chuvia nas follas e na herba. O Minimal, sensual-espiritual esencial.

El artista lalinense de Maceira (Pontevedra)Antón Lamazares (Antonio Manuel Lamazares Silva (n. 1954) trabaja desde las tablas y maderas industriales o palés, como soportes, y utiliza el cartón como lienzo, que barniza, en cuya superficie añade elementos en los que desarrolla una puesta en escena muy del informalismo y la abstracción. Sin embargo, en esencia todo remite a la influencia franciscana, pues estudió en el convento de Herbón (A Coruña) en la década de los sesenta. En esta altura se sentía escritor-poeta, pero un viaje a Francia, Países Bajos e Inglaterra lo harán dirigirse hacia la pintura, en Madrid desde 1978, con Alfonso Fraile. La influencia de Laxeiro por un lado y de los poetas Carlos Oroza y Uxío Novoneyra, del otro, desde la honda amistad, siempre lo acompañan. Con la beca Fulbright en 1987 viaja a Nueva York, y a principios de los noventa con una beca de la Cité des Arts se va a París, para instalarse desde 2004 en berlín, donde estará hasta el 2016. ha hecho grandes exposiciones en Budapest, en Nueva York en el Queen Sofía Spanish; en Japón en el Museo Marugame Hirai, además del Museo de Arte Contemporánea y el Nacional Reina Sofía, ambos en Madrid.

En la que hace en Ourense en 2010 exhibió sus amplias series E fai frío no lume y Domus Omnia, comisariada por el poeta Luís González Tosar. De ella es Domus Omnia Maceira XXIII, obra datada en 2008, en la que une una casa de su tierra germinal, con un campo de labor, en suspensión sobre un intenso color verde que se parace al de la hierba. Algo anterior es otra de la colección del Parlamento, Bés de Santa Baia, de 1996, pintura apaisada y de grandes dimensiones, barnizada sobre cartón y madera. La obra surgió en aquel lugar de la parroquia de Matalobos (A Estrada) en verano, de donde proceden esos intensos colores verde y beige y un sugerente aire de los campos de cultivo a vista aérea. Con el «Alfabeto Delfín» de su invención fusiona poesía y pintura, y crea el logotipo del VIIIº centenario de la peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago en 2013. Con él escribe en pintura Galicia pequeniña / sola cousa de todos, de 2016, obra reciente de la colección del Parlamento, que procede de la exposición Flor Novoneyra, dedicada al poeta lucense en la Cidade da Cultura de Compostela. Galicia, y su naturaleza, desde la instensidad poética de Uxío Novoneyra, cantor de O Courel, con sus capas de barniz brillo, como las de la lluvia en las hojas y en la hierba. El Minimal, sensual-espiritual esencial.

saltar al pe de página