saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Viúvas dos Vivos

Autor Xosé Luis Otero Becerra
Data/Fecha 2015
Medidas 200x200 cm
Técnica|Material Técnica mixta, óleo sobre lenzo, liños, lonas, vernices, tintas, arxila e cola / Técnica mixta, óleo sobre lienzo, linos, lonas, barnices, tintas, arcilla y cola
Tipo Pintura
* Colección particular en depósito

Ten o artista Xosé Luis Otero Becerra (Nocelo da Pena-Xinzo de Limia, n.1967), con residencia en Vigo, dúas obras na pinacoteca do Parlamento. Datadas en 2015, e técnica mixta, tanto dende os soportes como no que atinxe á utilización do óleo ademais dos vernices, tintas, arxila ou cola. Dende eles pode así expresar a contemporaneidade. O abstracto delas é superficial, pois falan dende os sentimentos e as emocións en diálogo coa tradición. Nos seus reversos, sobre o liño que procede da súa casa familiar limiá, escribe o artista textos que as contextualizan. Escribe así Otero en Negra sombra: «A ferida na alma que non hai vendaxe que cubra. O sangue abrollando a través das fendas polas que se precipita a melancolía. Lonxe, moi lonxe...»; e en Viúvas dos vivos: «o mar nunca deixa pegadas, non hai mariñeiros na praia, e do porto levanta áncora, longa e dura travesía aquela, dos que navegan na procura...». O lenzo como espazo de conflito, con pinceladas cheas de vigorosos empastes, coa popa do buque e a praza que remiten aos seus primeiros tempos na figuración e neofiguración, praxe que agora é matérica e informalista. O artista ten exposto en diferentes cidades españolas e países estranxeiros, con obras en edificios públicos, caso dos hospitais do Meixoeiro e o Álvaro Cunqueiro.

Tiene el artista Xosé Luis Otero Becerra (Nocelo da Pena-Xinzo de Limia, n.1967), con residencia en Vigo, dos obras en la pinacoteca del Parlamento. Datadas en 2015, y técnica mixta, tanto desde los soportes como en el que alcanza a la utilización del óleo además de los barnices, tintas, arcilla o cola. Desde ellos puede así expresar la contemporaneidad. Lo abstracto de ellas es superficial, pues hablan desde los sentimientos y las emociones en diálogo con la tradición. En sus reversos, sobre el lino que procede de su casa familiar de Limia, escribe el artista textos que las contextualizan. Escribe así Otero en Negra sombra: «La herida en el alma que no hay vendaje que cubra. La sangre brotando a través de las hendiduras por las que se precipita la melancolía. Lejos, muy lejos...»; y en Viúvas dos vivos: «el mar nunca deja huellas, no hay marineros en la playa, y del puerto levanta ancla, larga y dura travesía aquella, de los que navegan en la búsqueda...». El lienzo como espacio de conflicto, con pinceladas llenas de vigorosos empastes, con la popa del buque y la plaza que remiten a sus primeros tiempos en la figuración y neofiguración, praxis que ahora es matérica y informalista. El artista ha expuesto en diferentes ciudades españolas y países extranjeros, con obras en edificios públicos, caso de los hospitales del Meixoeiro y el Álvaro Cunqueiro.

saltar al pe de página