saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Esfera cromática

Autor Carmen Lamas Pérez "Menchu Lamas"
Data/Fecha 2005
Medidas 250x250 cm
Técnica|Material Técnica mixta, tea/tela
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Carmen Lamas Pérez (Vigo, n. 1954). Dende Deseño Gráfico en Madrid e unha primeira exposición en 1982 na Galería Buades da cidade capital, baixo o influxo do expresionismo abstracto norteamericano, tras o camiño percorrido en 1980 aboia en Atlántica con Últimas tendencias das artes plásticas en Galicia en Baiona, que ela pon en marcha con Guillermo Monroy, Ánxel Huete e Antón Patiño, e o impulso e dirección do médico e coleccionista Román Pereiro. Con Corredoira, Mon Vasco e Xaime Cabanas, a conexión da Coruña, á que foron uníndose Silverio Rivas, Francisco Mantecón, Antón Lamazares, Ignacio Vasallo ou Din Matamoro. Participa na feira de arte ARCO, Madrid, dende 1984, cos seus cadros de grandes formatos nos que amosa a paixón polas cores e os seus campos, caso da obra dos fondos do Parlamento, Esfera Cromática, de 2005, con claves conceptuais. Outra delas é o desexo de estar dentro da obra, como habitándoa, impulso que plasma aquí, co argumento figurativo do busto en negro que levanta os brazos de costas a nós cara á esfera de cores que domina este óleo sobre lenzo. Menchu Lamas engade as tiras tonais a toda a superficie do cadro nunha rede de paralelismos alterados unicamente por dúas estampacións douradas no alto, que funcionan como acenos conceptuais dos que ás veces gusta de proxectar en formas bipolares, positivo-negativo. En 2018 foi nomeada académica da Real Academia Galega de Belas Artes.

Carmen Lamas Pérez (Vigo , n. 1954). Desde Diseño Gráfico en Madrid y una primera exposición en 1982 en la Galería Buades de la ciudad capital, bajo el influjo del expresionismo abstracto norteamericano, tras el camino recorrido en 1980 llega a ​Atlántica con Últimas tendencias de las artes plásticas en Galicia en Baiona, que ella pone en marcha con Guillermo Monroy, Ánxel Huete y Antón Patiño, y el impulso y dirección del médico y coleccionista Román Pereiro. Con Corredoira, Mon Vasco y Xaime Cabanas, la conexión de A Coruña, a la que fueron uniéndose Silverio Rivas, Francisco Mantecón, Antón Lamazares, Ignacio Vasallo o Din Matamoro. Participa en la feria de arte ARCO, Madrid, desde 1984, con sus cuadros de grandes formatos en los que muestra la pasión por los colores y sus campos, caso de la obra de los fondos del Parlamento, Esfera Cromática, de 2005, con claves conceptuales. Otra de ellas es el deseo de estar dentro de la obra, como habitándola, impulso que plasma aquí, con el argumento figurativo del busto en negro que levanta los brazos de espaldas a nosotros hacia la esfera de colores que domina este óleo sobre lienzo. Menchu Lamas añade las tiras tonales a toda la superficie del cuadro en una red de paralelismos alterados únicamente por dos estampaciones doradas en alto, que funcionan como señas conceptuales a las que a veces disfruta proyectando en formas bipolares, positivo-negativo. En 2018 fue nombrada académica de la Real Academia Gallega de Bellas Artes.

saltar al pe de página