saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Santiago a cabalo

Autor Antonio García Patiño
Data/Fecha 1993
Medidas 78x63 cm
Técnica|Material Papel continuo, tea/tela
Tipo Debuxo/Dibujo
* Colección Parlamento de Galicia

Antonio García Patiño (1930-2010) foi máis un artista do pincel ca escultor, actividade esta para a que precisou de colaboración, polo que adoita traballar con David dos Santos Feal. Patiño era militar de profesión, mais sentíase pintor. Estivo destinado en Melilla e xa daquela, en 1957, lle deran un premio pictórico. Viaxou coa súa obra até Montecarlo, Francia, Suíza, Italia, Dinamarca e tamén a Nova York. Expresouse asemade co debuxo e o gravado, e colaborou con Sargadelos e coa editorial de Manuel Moleiro, especializada en libros medievais, para a que ilustrou unha edición das Cantigas de Amigo, un dos seus temas preferidos, como tamén o foi o das mulleres e os touros. Mais foi dende unha serie dedicada aos santos e aos milagres de Santiago como se achegou ao tema da escultura e da pintura do Parlamento.

Antonio García Patiño (1930-2010) fue más un artista del pincel que escultor, actividad para la que necesitó colaboración, por lo que suele trabajar con David dos Santos Feal. Patiño era militar de profesión, pero se sentía pintor. Estuvo destinado en Melilla y ya de aquella, en 1957, le dieron un premio pictórico. Viajó con su obra hasta Montecarlo, Francia, Suiza, Italia, Dinamarca y también a Nueva York. Se expresó simultáneamente con el dibujo y el grabado y colaboró con Sargadelos y con la editorial Manuel Moleiro, especializada en libros medievales, para la que ilustró una ediciones de las Cantigas de Amigo, uno de sus temas preferidos, como también lo fue el de las mujeres y los toros. Sin embargo, fue a través de una serie dedicada a los santos y los milagros de Santiago como se acercó al tema de la escultura y pi ntura del Parlamento.

saltar al pe de página