saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

O paxaro de fogo

A obra de "Aurichu Pereira" na colección do Parlamento é Paxaro de Fogo, óleo sobre lenzo de 2003, coas cores esvaídas, suxestivo.


La obra de "Aurichu Pereira" en la colección del Parlamento es Paxaro de Fogo, óleo sobre lienzo de 2003, con colores difuminados, sugerente.

Autor Aurora Pereira Carballo
Data/Fecha 2003
Medidas 130x160 cm
Técnica|Material Óleo, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

A traxectoria expositiva de Aurora Pereira Carballo dá comezo coa exposición en 2004 na Galería Sargadelos de Santiago, até Vigo, Tui e Ourense. Aquí expón Meu Courel imaxinario, dende a inspiración de Uxío Novoneyra, amigo seu. Os seus comezos como artista iníciaos dende as leccións de Carlos Maside, na súa casa da Rúa do Vilar, en 1956, e máis tarde nos anos setenta co contacto con Luís Seoane. Entre medias foi a Madrid, e recibiu clases de pintura no Casón del Buen Retiro. A obra de Aurichu Pereira na colección do Parlamento é Paxaro de Fogo, óleo sobre lenzo de 2003, coas cores esvaídas, suxestivo.

La trayectoria expositiva de Aurora Pereira Carballo comienza con una exposición en 2004 en la Galería Sargadelos de Santiago, hasta Vigo, Tui y Ourense. Aquí expone Meu Courel imaxinario, desde la inspiración de Uxío Novoneyra, amigo suyo. Sus comienzos como artista los inicia desde las lecciones de Carlos Maside, en su casa de la Rúa do Vilar, en 1956, y más tarde en los años setenta con el contacto con Luís Seoane. Entre medias fue a Madrid, y recibió clases de pintura en el Casón del Buen Retiro. La obra de Aurichu Pereira en la colección del Parlamento es Paxaro de Fogo, óleo sobre lienzo de 2003, con los colores difuminados, sugerente.

saltar al pe de página