saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

La Retranca

Autor Xaime Francisco Lorenzo Cabanas
Data/Fecha 1991
Medidas 180x140 cm
Técnica|Material Mixta, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Jaime Francisco Lorenzo Cabanas (A Coruña, 1953- 2003), coñecido como Xaime Cabanas no ambiente da cidade herculina, é un bohemio artista autodidacta que en 1980 participou en Baiona na primeira exposición do grupo Atlántica, reivindicando a apertura plástica e a acción, estendéndoa mediada esta década á Coruña co GrupOrzan. Acode a exposicións dende Milán a Xapón, Holanda e Alemaña, ademais de EE.UU., mais dende un accidente illarase durante lustros. Lírico e dramático, outsider 'bravú' dende o seu expresionismo e conceptualismo, que non lle impide deseñar para a cervexeira Estrella Galicia o logo do centenario en 2006. Pinta e fai escultura tamén, acode á primeira mostra Unión Fenosa en 1989 e ao ano seguinte á Bienal de Pontevedra, expoñendo tamén no Kiosco Alfonso da Coruña en 2001 ou na Galería Ana Vilaseco dous anos máis tarde. A obra do Parlamento, La Retranca, de 1991, sobre lenzo, é hermética, da súa época da pedra, interesado polo medievo, e as canteiras, cun poderoso debuxo en clave de signo e técnicas de colaxe.

Jaime Francisco Lorenzo Cabanas (A Coruña, 1953- 2003), conocido como Xaime Cabanas en el ambiente de la ciudad herculina, es un bohemio artista autodidacta que en 1980 participó en Baiona en la primera exposición del grupo Atlántica, reivindicando la apertura plástica y la acción, extendiéndola mediada esta década a la Coruña con el GrupOrzan. Acude a exposiciones desde Milán a Japón, Holanda y Alemania, además de EE.UU., pero desde un accidente se aislará durante lustros. Lírico y dramático, outsider ‘bravú’ desde su expresionismo y conceptualismo, que no le impide diseñar para la cervecera Estrella Galicia el logo del centenario en 2006. Pinta y hace escultura también, acude a la primera muestra Unión Fenosa en 1989 y al año siguiente a la Bienal de Pontevedra, exponiendo también en el Kiosco Alfonso de A Coruña en 2001 o en la Galería Ana Vilaseco dos años más tarde. La obra del Parlamento, La Retranca, de 1991, sobre lienzo, es hermética, de su época de la piedra, interesado por el medievo, y las canteras, con un poderoso dibujo en clave de signo y técnicas de collage.

saltar al pe de página