saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

El lavatorio de Tintoretto.

Autor Víctor Mejuto Seoane
Data/Fecha 2017
Medidas 150x400 cm
Técnica|Material Técnica mixta e acrílico sobre loneta/Técnica mixta y acrílico sobre loneta
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

El lavatorio de Tintoretto, datada en 2017, é o cadro de Víctor Mejuto Seoane (Barcelona, n.1969) na colección de arte do Parlamento. Este acrílico sobre loneta de grandes dimensións, como o orixinal do Museo do Prado, foi a primeira dunha serie de obras que centraron a súa atención na pinacoteca madrileña, e que tivo como resultado unha exposición en Ourense. O artista, que é tamén fotógrafo, quítalle ao cadro todos os seus personaxes para quedarse co espazo seleccionado por aquel artista veneciano. Deste xeito proponnos unha nova forma de ver aquela obra clásica do renacemento, dende campos xeométricos de cores planas. Este é o seu sistema de proceder, na procura dun diálogo co espectador dende o enxeño.

El lavatorio de Tintoretto, datada en 2017, es el cuadro de Víctor Mejuto Seoane (Barcelona, n.1969) en la colección de arte del Parlamento. Este acrílico sobre loneta de grandes dimensiones, como el original del Museo del Prado, fue la primera de una serie de obras que centraron su atención en la pinacoteca madrileña, y que tuvo como resultado una exposición en Ourense. El artista, que es también fotógrafo, le quita al cuadro todos sus personajes para quedarse con el espacio seleccionado por aquel artista veneciano. De este modo nos proponen una nueva forma de ver aquella obra clásica del renacimiento, desde campos geométricos de colores planos. Este es su sistema de proceder, en la búsqueda de un diálogo con el espectador desde el ingenio.

saltar al pe de página