saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Electric-man-link-01

Autor Manuel Rodríguez Moldes "Manuel Moldes"
Data/Fecha 2001
Medidas 195x114 cm
Técnica|Material Óleo, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección particular en depósito

Manuel Rodríguez Moldes (Pontevedra, 1949-2017). Profesor da Facultadede Belas Artes da súa cidade, integrante da Real Academia de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo, membro fundacional do Grupo Atlántida, co que expón entre 1980 e 1984, para enfiar as súas inquedanzas cara a Galicia, logo de expresarse na linguaxe e temas das correntes plásticas contemporáneas internacionais. Comezou a expoñer en 1970. Ten en 2006 unha breve estadía en Nova York que transforma o seu estilo, que tiña sido bastante xestual, na liña de Pollock e o expresionismo abstracto. Uns anos antes xa rachara con ela en certo modo, tratando de amosar o seu mundo interior, ensinando links, ou enlaces con claves simbólicas, da que é mostra a súa obra do Parlamento, Electric-man-link-01, de 2001. Así, ela funciona como se dun input se tratase. É a irrupción na súa plástica das tecnoloxías electrónicas, cunhas cores que en Manolo Moldes nunca son inocentes.

Manuel Rodríguez Moldes (Pontevedra, 1949-2017). Profesor de la Facultad de Bellas Artes de su ciudad, integrante de la Real Academia de Bellas Artes de Pontevedra de la Universidad de Vigo, miembro fundacional del Grupo Atlántida, con el que expone entre 1980 y 1984, para enhebrar sus inquietudes hacia Galicia, después de expresarse en el lenguaje y temas de las corrientes plásticas contemporáneas internacionales. Comenzó a exponer en 1970. En 2006 reside brevemente en Nueva York que transforma su estilo, que había sido bastante gestual, en la línea de Pollock y el expresionismo abstracto. Unos años antes ya había roto con él en cierto modo, tratando de mostrar su mundo interior, enseñando links, o enlaces con claves simbólicas, de la que es muestra su obra del Parlamento, Electric-man-link-01, de 2001. Así, ella funciona como si de un input se tratara. Es la irrupción en su plástica de las tecnologías electrónicas, con unos colores que en Manolo Moldes nunca son inocentes.

saltar al pe de página