saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Recordando el mar

Autor Ernesto Muntaner Pedrosa
Data/Fecha 1991
Medidas 92x73 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

É Ernesto Muntaner Pedrosa (Pontevedra, n. 1951) un pintor de boa man, que lle virá da súa profesión de arquitecto, mais o seu é a arte, que practica dende novo. A obra do Parlamento que asina, Recordando el mar,é un óleo sobre lenzo datado en 1991, de boa factura dende uns finos trazos no debuxo e un acaído tratamento das cores, para darlle a esta muller nova que toma o artista como modelo unha axeitada expresión, facéndoa posar en diagonal e coa mirada perdida, co que está a lembrar un tempo xa esvaecido mais cheo de sensacións pracenteiras, en clave soñadora.

Ernesto Muntaner Pedrosa (Pontevedra, n. 1951) es un pintor con buena mano, que le viene de su profesión de arquitecto, pero lo suyo es el arte que practica desde joven. La obra del Parlamento que firma, Recordando el mar, es un óleo sobre lienzo datado en 1991, de buena factura desde unos finos trazos en el dibujo y un acaído tratamiento de los colores, para dar a esta mujer joven, que toma al artista como modelo, una expresión adecuada, haciéndola posar en diagonal y con la mirada perdida, por lo que está recordando un tiempo ya desvanecido pero lleno de sensaciones placenteras, en clave soñadora.

saltar al pe de página