saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Realidade mutante

Autor José Antonio Fondevila García
Data/Fecha 2017
Medidas 130x100x60 cm
Técnica|Material Madera pintada y cantos rodados / Madeira pintada e cantos rodados
Tipo Escultura
* Colección particular en depósito

José Antonio Fondevila García (Fiestras-Silleda, Pontevedra, n. 1952). A obra Realidade mutante, de 2017, unha instalación escultórica realizada en madeira pintada e cantos rodados, é a suxestiva obra de Fondevila, que exemplifica aquilo que explicara Artistóteles na súa Metafísica (libro IX,1) do ser en potencia e ser en acto. Dende os coios de ríos dous conxuntos de paralelepípedos medran cos seus torsos simétricos en espiral, hélices da vida. O artista de Lalín estudou no politécnico de Pontevedra e traballou de funcionario municipal no campo da electricidade. Comezou a expoñer en 1993, logo de diplomarse na Universidade de Miami, EE.UU. Dende entón ten amosado as súas obras en diversos países de Europa e América. É principalmente pintor, sendo as súas propostas escultóricas abstraccións dende o volume coa xeometría como base.

José Antonio Fondevila García (Fiestras-Silleda, Pontevedra, n. 1952). La obra Realidade mutante, de 2017, una instalación escultórica realizada en madera pintada y cantos rodados, es la sugestiva obra de Fondevila, que ejemplifica aquello que había explicado Artistóteles en su Metafísica (libro IX,1) del ser en potencia y ser en acto. Desde las piedras de los ríos, dos conjuntos de paralelepípedos crecen con sus torsos simétricos en gusanillo, hélices de la vida. El artista de Lalín estudió en el politécnico de Pontevedra y trabajó de funcionario municipal en el campo de la electricidad. Comenzó a exponer en 1993, después de diplomarse en la Universidad de Miami, EE. UU. Desde entonces ha mostrado sus obras en diversos países de Europa y América. Es principalmente pintor, siendo sus propuestas escultóricas abstracciones desde el volumen con la geometría como base.

saltar al pe de página