saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Os Bacon - Os Moucos

Figuras masculinas, caras cosidas ás súas cabezas con cartón pluma, terminación das facianas en óleo, cosido, esgrafiado, feitos cos residuos sobrantes dos meus vinte anos como deseñador de moda. Cravos de zapateiro por todos os pasos que un tivo que camiñar e desgastar para poder chegar a ser libre e construir cos desfeitos de costura, unha obra de arte. Anotacións de rotulador sobre os rostros, reclamando as pegadas e comentarios que o autor rexistrou durante os seus corenta anos como artista.


Figuras masculinas, caras cosidas a la cabeza con cartón pluma, hechos con los residuos sobrantes de mis veinte años como diseñador de moda. Clavos de zapatero por todos los pasos que uno ha tenido que caminar, y desgastar, para poder llegar a ser libre y construir con deshechos de costura, una obra de arte. Anotaciones de rotulador los rostros, reclamando las huellas y comentarios que el autor ha registrado durante sus cuarenta años como artista.

Autor Fernando Barreira Mateo
Data/Fecha 2009
Medidas 108 x 75 cm cada un dos cadros cm
Técnica|Material Collage, pintura (tríptico)
Tipo Pintura
* Doazón/Donación

Primeira folla do tríptico, mirándoo de fronte, figura masculina coa súa cara cosida á súa cabeza con cartón pluma, terminación da faciana en óleo, cosido, esgrafiado. Fondo de stras de Swaroski feito cos residuos sobrantes dos meus vinte anos como deseñador de moda. Cravos de zapateiro por todos os pasos que un tivo que camiñar e desgastar para poder chegar a ser libre e construir cos desfeitos de costura, unha obra de arte. Anotacións de rotulador sobre o seu rostro, reclamando as pegadas e comentarios que o autor rexistrou durante os seus corenta anos como artista.

Segunda folla (parte central) mirándoo de fronte, figura masculina coa súa cara cosida á súa cabeza con cartón pluma, terminación da faciana en óleo, cosido, esgrafiado. Fondo de stras de metacrilato, cravos de zapateiro. Con rapport de casetones de dous cabalos, iconos do artista, enfrontados.

Terceira folla dol tríptico, dereita, mirándoo de fronte, figura masculina coa súa cara cosida á súa cabeza con cartón pluma, terminación da faciana en óleo, cosido, esgrafiado.Fondo de stras de metacrilato, rapport de ras (batracios cambiantes) feito cos residuos sobrantes, cravos de zapateiro. Anotacións de rotulador sobre o seu rostro.

Asinado en 2008.

Fernando Barreira Mateo

Primera hoja del tríptico, mirándolo de frente, figura masculina con su cara cosida a su cabeza con cartón pluma, terminación del rostro en óleo, cosido, esgrafiado. Fondo de stras de Swaroski hechos con los residuos sobrantes de mis veinte años como diseñador de moda. Clavos de zapatero por todos los pasos que uno ha tenido que caminar, y desgastar, para poder llegar a ser libre y construir con deshechos de costura, una obra de arte. Anotaciones de rotulador sobre su rostro, reclamando las huellas y comentarios que el autor ha registrado durante sus cuarenta años como artista.

Segunda hoja (parte central) del tríptico, mirándolo de frente, figura masculina con su cara cosida a su cabeza con cartón pluma, terminación del rostro en óleo, cosido, esgrafiado. Fondo de stras de metacrilato, clavos de zapatero. Con rapport de casetones de dos caballos, iconos del artista, enfrentados.

Tercera hoja del tríptico, derecha, mirándolo de frente, figura masculina con su cara cosida a su cabeza con cartón pluma, terminación del rostro en óleo, cosido y esgrafiado. Fondo de stras metacrilato, rapport de ranas (batracios cambiantes) hecho con los residuos sobrantes, clavos de zapatero. Anotaciones de rotulador sobre su rostro.

Firmado en 2008.

Fernando Barreira Mateo

saltar al pe de página